Persondatapolitik

Persondatapolitik for klientbehandling ved KST Klinikken-
Struer v. Annette Felber Krogfelt
Velkommen hos KST Klinikken ved Annette Felber Krogfelt, Odinsvej 28, Struer. I
forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og
behandler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler jeg?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer jeg oplysninger om dine
helbredsmæssige forhold til brug for journalførelse.
Da mine ydelser er momsfrie, er jeg forpligtet til at dokumentere, at jeg behandler med
henblik på at forebygge, diagnosticere og behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme
eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Det gør jeg ved at føre journal, hvori dit navn
og symptomer beskrives.
De oplysninger, der registreres om dig er:
– Navn (fornavn og efternavn)
– Din e-mail
– Dit mobilnummer
– Adresse
– Alder (fødselsdato)
– Helbredsmæssige forhold, herunder symptomer og sygdomshistorie samt anden relevant
information om klienten
– Status før og efter hver behandling
Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve
eller andre markedsføringsmæssige tiltag.

Videregivelse af oplysninger
Jeg har tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold.
Videregivelse af helbredsoplysninger udenfor klinikken må som udgangspunkt kun ske
med dit samtykke.
Hvis journalen skal videregives til 3. part (læge, forsikring eller andet), sker det kun med dit
samtykke.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Journaler opbevares 5 år efter endt behandling.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig ved at kontakte mig. Og
hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse eller
rettelse.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dog er jeg forpligtet til at gemme journal i
5 år til dokumentation for momsfritagelse til skat, hvilket betyder, at hvis du ikke samtykker
mht. journalføring, vil jeg afkræve moms af behandlingen, som vil blive lagt ovenpå den
gældende pris.

Klage
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, samt læse mere om dine rettigheder på
www.datatilsynet.dk

Annette Felber Krogfelt, Fysioterapeut og Eksamineret Biodynamisk Kranio Sakral
Terapeut